Xena Fan Fiction CZ

molir@yahoo.com


Pro oči

Pro uši

Pro stažení


Hledá se pomoc

   
Males Fatal

Osudoví muži


   Na této stránce se nachází seznam mužů, kteří dle mého názoru výrazně zasáhli do života našich oblíbených hrdinek. Jsou řazeni chronologicky podle epizod, v nichž vystupují (pokud neuznám za vhodné jiné řazení).Xena | GabrielaXena

Hercules  (The Warrior Princess, ... )
   Muž se zásadním významem pro Xenin život. Postupně jí ukázal, že i dobro má své výhody - i když povětšinou duchovního rázu. Navzájem se do sebe zamilovali, což posléze i předvedli ve fyzické podobě (byť v Unchained Heart je jen náznak, jelikož to musí být přístupné i pro děti). Poté se rozcházejí, jelikož Xena chce sama začít nový život.
   Občas se jejich cesty protínají, a při Judgement Day to vypadá, že Xenu Herculova svatba se Serenou docela vzala.

Darius  (Chariots Of War)
   Trojský emigrant, vdovec s několika dětmi. Poté, co Xena zachrání jeho malého syna přes smrtí a je vážně zraněna, se o ni stará, a jeho roztomilí potomkové ukáží Xeně, že stojí za to chránit slabé a bezmocné proti těm zlým a silným.

Marcus  (The Path Not Taken, Mortal Beloved)
   Velká láska ještě z temné minulosti. Xena se jej snaží přesvědčit o výhodách dobra (podobně jako Hercules ji), a nakonec se ji to i daří, ovšem už je pozdě a Marcus je zabit.
   Posléze uteče z podsvětí a žádá Xenu, aby mu pomohla porazit Atyminia, který terorizuje obyvatele Hádovy říše.

Ares  (The Reckoning, ... )
   I když se jedná o boha, myslím, že ho můžeme považovat za muže ;-)
   Je to vůdce Xeny za jejích starých temných časů, kdy z ní (dle svých slov) vychoval nejlepší válečnici světa.
   Po Xenině příklonu na stranu dobra se z něj stává svůdce - snaží se Xenu svést zpět na svoji stranu, a používá k tomu různé rafinované metody. A není pochyb o tom, že jej Xena přitahuje i fyzicky - ostatně jednou ji dostane (i když se vlastně jedná jen o Xenino tělo, v němž je Callisto).
   Po určité době mu dojde, že asi svého nedosáhne, a tak už Xeně hází do cesty jen různé překážky - ale i tak občas apeluje na staré dobré časy.

Petracles  (A Fistful Of Dinars)
   Bývalý Xenin snoubenec, měli se brát, ale těsně před svatbou z toho sešlo. Od té doby se nesnáší, ovšem okolnosti je donutí opět se sejít. To se pochopitelně neobejde bez ironických narážek a tvrdých slov. Ovšem nakonec se ukáže, že Petracles po celou dobu Xenu miloval, ovšem zase je už pozdě a on umírá.

Autolycus  (The Royal Couple Of Thieves, ... )
   Ano, i tento jedinec si bezpochyby užil s Xenou své (i když opět jen náznakově), a to již při prvním setkání. Při dalších setkáních je zjevné, že mezi nimi funguje oboustranná přitažlivost, i když se to Xena snaží nedat na vědomí.

Borias  (zmínka v Orphan Of War, dále The Debt, ... )
   Xenin společník během "turné" po Východě. Co se týče jejich vztahu, tak měl podobu spíše fyzickou než duchovní. Jejich společným dílem je Solan, Xenino první dítě, během jehož příchodu na svět je Borias zabit.

Caesar  (Destiny, ... )
   S Xenou se seznámil jako její prominentní zajatec, okouzlil ji svým šarmem, a toho později využil a pomocí lsti na tomto okouzlení založené chytil ji i celou její bandu. Nechal je ukřižovat, a Xeně ještě jako lahůdku dal přerazit nohy. Ta se z toho samozřejmě dostala, odjela na Východ, tam se dala do pořádku a vrátila zpět. A od té doby je Caesar člověkem, jehož nenávidí ze všech sil. A pokud se naskytne příležitost něco mu překazit, není třeba o ničem dalším přemýšlet.
   Ovšem zabít Caesara se Xeně nepovede, to za ni obstarají jiní, zatímco ona a Gabriela jsou ukřižovávány ...

Odysseus  (Ulysses)
   Ano, tento bájný hrdina Xeně jako jeden z mála opravdu učaroval, a to už v jejím "dobrém stádiu". Vzájemně se do sebe zamilovali, i když Xena se to snaží nedat najevo, a nakonec řekne Odysseovi, že ho nemiluje, aby ho neodlákala jeho ženě, která na něho celé ty roky čekala.Gabriela

Iolaos  (Prometheus, ... )
   Jako má Xena svého Hercula, tak má Gabriela svého Iolaa. Dá se říci, že se jednalo o lásku na první pohled, i když je to láska spíše platonická ...

Talus  (Death In Chains)
   První Gabrielina nešťastná láska. Společně pomáhají Xeně osvobodit smrt, a když se jim to povede, tak se ukáže, že smrt si nepřišla pro člověka, který ji uvěznil, ale právě pro Tála. A tak Gabriele zbydou jen oči pro pláč ...

Perdicas  (Sins Of The Past, ... )
   Původně Gabrielin snoubec a naprosté dřevo, které dostalo košem poté, co se Gabriela rozhodla odejít s Xenou. Později se potkávají v Tróji, kde Gabriela zjistí, že Perdica, který se mezitím stal vojákem, miluje. Ovšem po skončení trójské války se rozejdou.
   Po nějaké době Perdicas vyhledá Xenu a Gabrielu s tím, že už nemůže být vojákem, že nesnáší to stálé zabíjení, a požádá Gabrielu o ruku. Ta souhlasí, koná se svatba, a novomanželé si užívají dokuď nezasáhne do běhu věcí Callisto a neukončí Perdicův život, čímž ho zařadí mezi Gabrieliny nešťastné lásky.

 
  Pro oči

Xena Fan Fiction CZ
   
Meleagros  (The Prodigal, ... )
   Spíše než on pro Gabrielu byla ona důležitá pro něj. Ukázala mu, že chránit bezbranné se dá i z jiných než finančních důvodů, na druhý pokus jej (snad) vyléčila z alkoholismu ...

Joxer  (Callisto, ... )
   Snad "nejosudovější" Gabrielin muž. Pronásleduje ji už drahnou dobu a od chvíle, kdy pochopil, že u Xeny nemá šanci, jenom přidal na intenzitě.

David  (Giant Killer)
   Poté, co se Xena vloží do sporu mezi Izrelity a Filištýnské, zamiluje se Gabriela do budoucího hrdiny Izraelitů Davida. Ten však její lásku neopětuje a tak to Gabriela vzdává.

Khrafstar  (The Deliverer)
   Tento jedinec snad nejcitelněji zasáhl do Gabrielina života. Přivedl ji na oltář Dahaka o obětoval mu Gabrielinu neposkvrněnost krví. Díky tomu mohl Dahak do ní vstoupit a udělat ji dítě, všeobecně známou Hope.